SERAMİK

Seramik

Yüksek katma değerli üretiminin %50’sinden fazlasını ihraç eden seramik sanayi, Türkiye’nin önde gelen sektörlerinden birisidir. Ülkemiz, sahip olduğu kaliteli ve zengin seramik hammaddeleri, seramik konusunda çok iyi eğitim görmüş bilim adamları ve teknisyenleri ile inovasyona ve müşteri memnuniyetine öncelik veren firmaları sayesinde dünya seramik üretiminde ilk sıralarda bulunmaktadır.

Bebka bannerrBilecik İli seramik kaplama malzemeleri ve seramik sağlık gereçleri alanında önemli bir yere sahiptir. Seramik üretimi için önemli sayılan feldspat, kaolen ve kil gibi hammaddelerin Bilecik ili ve ilçelerinde bulunması seramik sektörüne yönelik ilk yatırımların bu bölgede yapılmasına neden olmuştur. Bilecik ilinde seramik sektöründe faaliyet gösteren işletmeler ürettikleri ürünlerinin birçoğunu yurt dışına ihraç etmektedirler. Bilecik ilinin seramik ihracatının büyük bir kısmının yapıldığı Avrupa ülkelerine, yoğun iç talebin olduğu büyük şehirlere ve önemli limanlara yakın olması seramik sektöründe faaliyet gösteren işletmelere hem ihracatta kolaylık hem de maliyet açısından avantaj sağlamaktadır. Küçük, orta ve büyük ölçekli olmak üzere Bilecik’te toplam 24 firmanın faaliyet gösterdiği seramik sektörü, cari açığı azaltan yüksek bir ihracat potansiyeline sahiptir. Üretiminin % 45’ini ihraç eden Türkiye, bugün dünyanın İtalya ve İspanya’dan sonra altıncı büyük seramik kaplama malzemeleri ihracatçısıdır. Ülkemizde 266.100.000 m² kurulu kapasiteye sahip seramik kaplama malzemeleri üretimi yapan yirmi dört firmadan sekiz tanesi kurulu kapasitesi 59.800.000 m² ile Bilecik ilinde bulunmaktadır. Bu kapasite %23 payla ülkemiz genelinde ikinci sırayı almaktadır. Ayrıca Bilecik, Eskişehir ve Kütahya’yla birlikte gelişen seramik kümelenme ağı içerisinde de artan bir öneme sahiptir.

Bunları Biliyor muydunuz?

 • Ülkemizde seramik kaplama malzemeleri üretimi yapan yirmi dört firmadan sekiz tanesi toplam seramik kaplama malzemeleri kurulu kapasitesinin %23 ‘ü ile Bilecik ilinde bulunmaktadır.
 • Ülkemizdeki seramik sağlık gereçleri üretim kapasitesinin % 26’sını bulunduran Bilecik, Türkiye’de en fazla seramik sağlık gereçleri üretim kapasitesi bulunan ildir.
 • Türkiye’den ihraç edilen seramiklerin %56’sı Bilecik bölgesinde üretilmektedir.
 • Seramik sektöründe %90 oranında katma değerle üretim yapılmaktadır.

Sektördeki Fırsatlar:

 • Geniş bir iç pazar potansiyeli
 • Seramik sektörünün iç talebi, inşaat ve konut sektörünün büyümesine paralel olarak büyüme eğilimi göstermesi
 • Sektörün yurt dışında Türk seramik imajını güçlendirmek ve Türkiye’nin seramik ihracatını artırmak için örgütlenmiş olması ve birçok fuarda yer alması sayesinde kazanılmış Türk Seramiği imajından yararlanma fırsatı
 • İstanbul, İzmir ve Bursa gibi büyük pazarlara ve limanlara kolay erişim imkânları
 • OSB dışında 3. Bölge ve OSB’lerde ise 4. Bölge Devlet Teşviklerinden yararlanma imkânı
 • Bilecik Üniversitesi’ne bağlı Söğüt ve Bozüyük Meslek Yüksekokullarda eğitim görmüş, sektörün ihtiyaçları ile bilimsel ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda gerekli olan mesleki yeterlikleri kazanmış nitelikli iş gücü istihdam etme imkânı
 • Üyeleri arasında kültürel, mesleki, teknik, ticari, ekonomik, hukuki ve idari konularda işbirliği, dayanışma ve bilgi alışverişi sağlamak ve tüm üyelerin birlikte güçlenmelerini sağlamayı amaçlayan Eskişehir Bilecik Kütahya Seramik İş Kümesine dahil olma fırsatı.

Sektör Temsilcileri:
Bilecik’te seramik sektöründe Eczacıbaşı Vitra, Bien Seramik, Seranit, Teknosera, Söğütsen Seramik, Termal Seramik, Akgün Seramik, Bozvit Seramik, Dogvit Seramik gibi önemli temsilciler bulunmaktadır.