Organize Sanayi Bölgeleri

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ:

1. Bilecik 1. OSB:
Bilecik 1. Organize Sanayi Bölgesi 110 hektar alan üzerine kurulmuş ve mevcut 43 parselin tamamının tahsisi yapılmış olup bu tesislerin 34 tanesi faal durumdadır. 1996 yılında bütün kamu borçlarını ödeyerek Türkiye’nin ilk özerk OSB’si olmuştur. Bölge içerisinde bulunan 42 firmanın, 2010 itibariyle bazıları üretime ara vermiştir. Faal durumda 3.500 kişilik istihdam söz konusudur. OSB’deki firmaların ağırlıklı üretim alanları mermer, taş ve seramik sektörleridir. Bölgenin altyapı çalışmaları tamamlanmıştır.

Web: http://www.bilosb.com/

Bilecik 2. OSB: 1. OSB’nin dolması üzerine, hemen yanında 32 parsel olarak kurulmuş olan 2. OSB’de faal durumda olan sanayi parsellerinde 15 adet firma mevcut olup, bu firmalarda yaklaşık 1500 kişi istihdam edilmektedir. Satışa uygun parsellerin bulunduğu bölgede, mermercilik sektöründen firmalar yoğunlaşmıştır.

Bozüyük OSB: Bozüyük OSB’nin kuruluşu 2004 yılında tamamlanmıştır. Toplam 5 235 345 m² alan üzerinde kurulmuştur. Sanayi parselleri toplamı 3 408 133 m²’dir. Bunun 1 639 758 m²’si satılmıştır. Mevcut 86 sanayi parselinin 35 parseli 29 firmaya satılmıştır. Şu anda 6 firma faaliyettedir. İnşaatı devam eden firma sayısı 9 firmanın inşaatı devam etmektedir. 6 firma ruhsat almıştır. Bölgede metal ağırlıklı işletmeler yoğunluktadır.

Osmaneli OSB: Toplam 613 m²’lik bir alan üzerinde kurulmuştur. 14 sanayi parseli 575 613 m² ve 12 sosyal tesis parseli 38 000 m² olmak üzere 26 parselden meydana gelmektedir. Sanayi parsellerinin 13 tanesi sanayicilere tahsis edilmiştir. İki adet parsel firmaların kendi dilekçeleri üzerine iade alınmış olup 1 adet de boş parsel bulunmaktadır. 1 adet çalışan firma bulunmaktadır.

Pazaryeri OSB: Toplam 28 parsel mevcuttur. 9 sanayi parseli sanayicilere tahsisi yapılmıştır. 2 adet sanayi parseli üretime geçmiştir. 1 parsel inşaat halinde, 2 parsel proje safhasında, 19 adet tahsise hazır sanayi parseli ve 6 adet parsel ortak kullanım alanı olarak ayrılmıştır. Faal olan firmada toplam 330 kişi istihdam edilmektedir.

Söğüt OSB: Toplam 41 parsel bulunmaktadır. Bunun 1 parseli yeşil alan, 3 parseli yönetim ve sosyal tesisler, 1 parseli arıtma tesisi, 36 parsel sanayi parselidir. 4 parselin tahsisi yapılmıştır. Üretimde sanayi tesisi bulunmamaktadır.

Ayrıca İl merkezinde bulunan Küçük Sanayi Sitesinde 97 işyeri ve 3 blok halinde sosyal tesisler bulunmaktadır. İşyerleri gereksinmelerine göre 80-160-240 m² bölümler halindedir. Site alanında ayrıca akaryakıt servis ve satış istasyonları ile cami alanı, spor alanı ve gerektiğinde sitenin genişlemesini sağlamak amacıyla 200 işyeri yapılabilecek boyutlarda rezerv alan mevcuttur. Bozüyük ilçesinde de 2 adet Küçük Sanayi Sitesi’nde toplam 238 işyeri faaliyettedir.

Bilecik Sanayi Dağılımı ve OSB’ler Haritası

Bielecik OSB