İklim ve Coğrafi Konum

İklim ve Coğrafi Konum
Bilecik ili, Marmara Bölgesi’nin güney doğusunda; Marmara, Karadeniz, İç Anadolu ve Ege Bölgelerinin kesişim noktaları üzerinde yer alır. Bilecik, doğu kesiminde Bolu ve Eskişehir, güney kesiminde Kütahya, batı kesiminde Bursa, kuzey kesiminde ise Sakarya illeri ile komşu durumundadır. İlin yüzölçümü 4.321 km²’dir. Rakımı 500 m. olan Bilecik’te, Gölpazarı, Osmaneli ve Söğüt ilçelerinin Sakarya Irmağı kıyı şeridinde mikro-klima iklim bölgeleri görülmektedir ve bu bölgelerde seracılık yaygındır.

Bilecik İlinde yıllık yağış toplamı 450 kg/m² dolayındadır. Yağış en çok ocak ve mayıs aylarında düşmektedir. Bu iklim özelliklerine bağlı olarak Bilecik’te tarım ve hayvancılık önemli bir yere sahiptir. Şerbetçiotu, nar, kiraz, domates, karpuz, ayva, zeytin ve şeftali gibi ürünler Bilecik’te yetişen önemli tarım ürünleri olarak karşımıza çıkmaktadır.