İhracat Destekleri

İhracat destekleri, ihracatın geliştirilmesi, ihraç edilen mal ve hizmetlerin çeşitlendirilmesi, ihraç mallarına yeni pazarlar kazandırılması, ihracatçıların uluslararası ticarette paylarının artırılması, girişimlerinde gerekli desteğin sağlanması, ihracatçılar ve yurt dışında faaliyet gösteren müteahhitler ve yatırımcılara uluslararası piyasalarda rekabet gücü ve güvence sağlanması, yurt dışında yapılacak yatırımlar ile ihracat veya döviz kazandırma maksadına yönelik yatırım malları üretim ve satışının desteklenmesi için sağlanmaktadır.

Yeni yapılan düzenlemeler ile ihracat destekleri hem oran olarak hem miktar olarak arttırılmıştır. Ayrıca hedef pazarlara ihracat yapılırsa 10 puan fazladan destek verilmektedir. İhracata Yönelik Devlet Yardımları 10 adet destek programından oluşmakta olup, yardımların uygulanmasında nihai onay mercii Dış Ticaret Müsteşarlığı’dır.

Detaylı bilgi almak için aşağıdaki dokümanı indirebilirsiniz.

indir İHRACAT DESTEKLERİ
PDF İndir