EKONOMİ

EKONOMİ

Bilecik Saat Kulesi Bilecik İli, Marmara Bölgesi içerisindeki konumu ve gelişmekte olan ulaşım ağıyla son yıllarda ekonomik cazibe ve yayılma merkezi durumuna gelmiştir. Kişi başına gelir bakımından Türkiye ortalamasının üzerinde bulunan Bilecik’te bu miktar 3.131$’dır ve bu anlamda 81 il arasında 11. sıradadır. İlin ekonomisindeki en önemli pay seramik ve mermer sektörlerine aittir. Dolayısıyla gerek çalışan ve işletme sayısı bakımından ve gerekse yoğunlaşma katsayısı bakımından metal dışı ürünler sanayii ilin ekonomisindeki en büyük paya sahiptir. Bunların yanı sıra gıda-içecek, makine-metal ve kimya gibi sektörler de ilin ekonomisinde önemli paylara sahiptir. Bilecik İli’nin ihracatında en büyük pay sanayi ürünlerine, ikinci olarak madenciliğe ve son olarak da tarıma aittir. Bilecik İli’nde şerbetçiotu, nar, şeftali gibi önemli tarımsal ürünler de yetiştirilmektedir. Ayrıca iki yıl içerisinde tamamlanacak olan yüksek hızlı tren ve kara yolu bağlantıları ile Bilecik önemli bir ulaşım ve lojistik avantajı sağlayacaktır.

İkisi Bilecik Merkez’de olmak üzere Bilecik İli’nde toplam 6 Organize Sanayi Bölgesi bulunmaktadır. Bu OSB’lerdeki 236 parselde toplam doluluk oranı %52’dir. İstanbul, Bursa, Ankara gibi büyük merkezlere yakınlığı ve yatırıma uygun sanayi parselleriyle dikkat çeken Bilecik her geçen yıl sanayisini geliştirmekte ve üretime, istihdama ve ihracata daha çok katkı sağlamaktadır. Son on yılda özellikle İstanbul’dan madencilik, metal, kimya, gıda gibi çeşitli sektörlerde yatırımcıları çekmeye devam eden Bilecik, gerek şehirleşme ve gerekse sanayideki altyapı çalışmaları konusunda atılım içerisinde yükselen bir grafiğe sahiptir. Ayrıca CP Group, Hüttenes Albertus, Koramıc ve Vaillant gibi birçok yabancı yatırımcının da bulunduğu Bilecik, gelişen üniversitesi ve yetişmiş insan gücüyle beşeri sermayesini artırarak sanayisini daha çok geliştirmeye adaydır.

Bilecik’te Sanayi İşletmelerinin Sektörel Dağılımı

  • Metaldışı Ürünler Sanayii: %30
  • Gıda ve İçki Sanayii: %16
  • Metalik olmayan maden üretimi: %14
  • Metal-makine: %11
  • Kimya: %10
  • Diğer Sanayi: %16