EĞİTİM

Eğitim

Eğitim gelişmişlik sıralamasında Türkiye’de 13. Sırada olan Bilecik’te okul öncesi eğitimden yükseköğrenime kadar eğitimde kalite göze çarpmaktadır. Okuryazarlık oranının % 97 olduğu şehirde okul öncesi düzeyinden ortaöğretim düzeyine kadar bütün seviyelerde okullaşma oranları Türkiye ortalamasının üzerindedir. Özellikle meslekî ve teknik öğretimde bu oranlar daha da yükselmektedir. Sanayiye nitelikli eleman yetiştiren bir kaynak olarak meslekî ve teknik eğitimin şehrin ekonomisinde önemli bir payı vardır. 2011 yılı itibariyle meslekî-teknik öğretim kurumlarında 10.000’i aşkın öğrenci mevcuttur. Çok farklı branşlarda eğitim gören bu öğrenciler önemli bir beşeri sermaye oluşturmaktadırlar.

Bilecik Üniversitesi 2007 yılında kurulmuş ve hızlı bir kurumsallaşma sürecine girmiştir. Bugün üniversite, 3 fakültesi, 2 enstitüsü, 1 yüksekokulu ve 6 meslek yüksekokulu ile hizmet vermektedir. Bilecik Üniversitesi’nde toplam 8500 öğrenciye 288 öğretim üyesi ve öğretim elemanı ders vermektedir. Her geçen yıl artan kurumsallaşma kapasitesi ve öğrenci sayısıyla Bilecik Üniversitesi şehrin sosyo-ekonomik hayatına önemli bir katkı sağlamaktadır. Üniversite 2011 yılı itibariyle öğretim üyesi başına düşen uluslararası yayın sayıları bakımından hem TR41 Bölge ortalamasının hem de Türkiye ortalamasının üzerindedir.