5.Adım

Yapı Ruhsat
Yapı ruhsatı, mücavir alanlar içerisinde ruhsata tâbi olan herhangi bir yapının inşasına başlanabilmesi için belediyelerce, mücavir alan sınırları dışında ise valiliklerce (Bayındırlık ve İskân Müdürlükleri) verilen izindir.

Yapı ruhsatı almak için yapı sahipleri veya kanuni vekillerinin aşağıdaki belgeleri ilgili yönetimlere (belediye ve valilik bürolarına) teslim etmeleri gerekmektedir. (Süre: 3 gün- 1 hafta)

 • Dilekçe
 • Taahhütname
 • Tapu senedi
 • Vekâletname ve muvaffakatnameler (gerektiğinde)
 • İmar durumu
 • Mimari proje
 • Statik proje
 • Elektrik, mekanik tesisat projeleri
 • Çevre ve peyzaj projeleri
 • Yol ve alt yapı katılım payı ödendi belgeleri
 • Zemin etüdü
 • Teknik kontrol için istenecek diğer belgeler (gerektiğinde)

Yapı ruhsatı alan talep sahibi, inşaata iki yıl içinde başlayabilir. İki yıl içinde inşaata başlanmaz veya iki yıl içinde inşaata başlanmasına rağmen beş yıl içinde inşaat ruhsatına uygun olarak bitirilmezse ruhsat hükümsüz olur.