4.Adım

ÇED Raporu Alımı
Çevresel Etki Değerlendirme Yönetmeliği Akım Şeması (25 iş günü)
Proje tanıtım dosyası hazırlanır. Proje tanıtım dosyası Bakanlığa sunulur; Bakanlık uygunluk açısından inceler (5 iş günü). Proje tanıtım dosyasının değerlendirilmesi (15 iş günü) Bakanlığın karar vermesi (5 iş günü),

ÇED gereklidir kararı | ÇED gerekli değildir kararı

Çevresel Etki Değerlendirme Prosedürü (38 iş günü)
Proje tanıtım dosyası hazırlanır, Bakanlığa sunulur. Bakanlık proje tanıtım dosyasını inceler ve İnceleme Değerlendirme Komisyonu (İDK) kurulur (3 iş günü). Halkın katılımı ve format verilmesi (12 iş günü). ÇED raporunun Bakanlığa sunulması (maksimum 1 yıl içinde). Bakanlık, raporun formata uygunluğunu inceler (3 iş günü). Komisyon üyelerince inceleme ve değerlendirme yapılır (10 iş günü). Nihai ÇED raporu Bakanlığa sunulur (5 iş günü). Bakanlıkça ÇED olumlu/olumsuz kararı verilir (5 iş günü).

Maksimum 5 yıl içinde yatırıma başlanmalıdır | Yatırım yapılamaz.