2.Adım

YARIRIM KLAVUZU / 2.Adım

Altyapı

Bu adıma ilişkin prosedürler, yatırım türüne göre değişiklik göstermektedir.

Bilgi Teknolojileri

Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma Bakanlığı’nca belirlenen stratejilere ve ilkelere uygun olarak, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’ndan (BTİK) “Sayısı Sınırlandırılmamış Kullanım Hakkı Yetki Belgesi” adıyla bilinen yetki belgesinin alınması üzerine, elektronik haberleşme hizmetleri sunulabilir ve/veya elektronik haberleşme şebekesi ya da altyapısı kurulup işletilebilir.

Çevre Teknolojileri

Bu sektör için özel bir ruhsat gerekmemektedir.

Destek Merkezleri
Bu sektör için özel bir ruhsat gerekmemektedir.